Actualitat - SRB Assessors

ACTUALITAT

 • alternate test here 18/09/20

  CALENDARI FISCAL OCTUBRE 2020

  Declaracions fiscals tercer trimestre 2020 [llegir més...]

 • alternate test here 03/09/20

  HORARI SAUMOY, RIBÓ I BAIGES ASSESSORS, S.A.P

  Reprenem el nostre horari d'oficina[llegir més...]

 • alternate test here 24/08/20

  CRÈDITS ICO PER A 2020

  Linies de Crèdit ICO per a autònoms i pimes, renovades per a 2020.[llegir més...]

 • alternate test here 24/08/20

  CAMPANYA SOBRE DISTINTIUS AMBIENTALS

  Aquest despatx, de forma totalment gratuïta, posa a la disposició de cada un dels seus clients fins a dos distintius ecològics de la D.G.T., que seran necessaris per a poder circular per determinades vies[llegir més...]

 • alternate test here 01/12/19

  Mesures urgents en matèria laboral

  La Diputació Permanent del Congrés dels Diputats va convalidar el passat dia 3 d’abril de 2019 el Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març (publicat al BOE el 7 de març de 2019), de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, i el Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març (publicat al BOE el 12 de març de 2019) de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. [llegir més...]

 • alternate test here 22/11/19

  Actius no productius de les persones jurídiques

  L'impost sobre a els Actius no productius de les persones Jurídiques te per Objecte gravar a els bens no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l'actiu de subjecte passiu. És exigible a tot el territori de Catalunya.[llegir més...]

 • alternate test here 30/08/19

  NOVA REGULACIÓ RGPD

  Al maig del 2018, va entrar en vigor la nova regulació RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), marc legal europeu sobre la protecció de dades.[llegir més...]

 • alternate test here 03/06/19

  La Llei 14 /2013

  D'INTERÉS PER EMPRESES QUE HAGIN CONTRACTAR ESTRANGERS QUE SIGUIN PROFESSIONALS

  [llegir més...]

 • alternate test here 04/12/18

  Maternitat/Paternitat

  Exempció d'IRPF de les prestacions per Maternitat/Paternitat percebudes de la Seguretat Social[llegir més...]

 • alternate test here 14/09/18

  NÒMINES MITJANÇANT L'EXTRANET DE SRB.

  SERVEI TOTALMENT GRATUÏT. ACTIVACIÓ IMMEDIATA. ESTALVII COSTOS EN LA GESTIÓ NÒMINES[llegir més...]

 • alternate test here 16/07/18

  Obligació de les persones jurídiques i les entitats sense persona jurídica

  (COMUNITATS DE BÉNS I DE PROPIETARIS, SOCIETATS CIVILS, ETC) DE RELACIONAR-SE AMB L’ADMINISTRACIÓ MITJANÇANT MEDIS ELECTRÒNICS, llei 39/2015 d’1 d’Octubre.[llegir més...]

 • alternate test here 01/04/18

  Codi LEI

  "Legal Entity Identifier"[llegir més...]

 • alternate test here 21/02/18

  Tarifa plana notificacions electròniques

  Prestem el servei opcional per als nostres clients[llegir més...]

 • alternate test here 12/11/17

  El 'compliance', tema jurídic de l'any

  Compliance és la paraula de moda entre els secretaris del consell i els directors de les assessories legals de les companyies i, per tant, el tema jurídic de l'any.[llegir més...]

 • alternate test here 11/11/17

  Suministre inmediat d'informació – SII

  (Reial Decret 596/2016 de 2 de Desembre): [llegir més...]

 • alternate test here 11/07/17

  Regularització Fiscal

  La sentència del Tribunal Constitucional[llegir més...]

 • alternate test here 08/03/17

  HA SUPORTAT LA CLAUSULA TERRA A LA SEVA HIPOTECA?

  El nostre departament jurídic pot ajudar-lo a reclamar els interessos pagats indegudament.[llegir més...]

 • alternate test here 08/02/17

  SUBVENCIONS PER EMPRESES

  AJUNTAMENT DE BARCELONA[llegir més...]

 • alternate test here 23/01/17

  Hisenda permet els ajornaments de deute a autònoms i pimes en 2017

  Finalment els autònoms sí que podran ajornar els seus deutes fiscals en aquest 2017 que acaba de començar.[llegir més...]

 • alternate test here 24/11/16

  RESULTATS DE L'ACTUACIÓ INSPECTORA

  RESPECTE AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE TEMPS DE TREBALL I HORES EXTRES[llegir més...]

 • alternate test here 22/09/16

  NOVA OBLIGACIÓ DE REGISTRE DIARI DE HORES A JORNADA COMPLETA

  La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha intensificat el control en matèria de temps de treball i d'hores extraordinàries per garantir el compliment de la normativa sobre temps de treball, respectant les regles sobre jornada màxima i hores extres, així com la seva correcta compensació i cotització .[llegir més...]

 • alternate test here 19/02/16

  TAULES D'AMORTITZACIO

  Per a 2015 s'ha simplificat les taules d'amortització, establint en una única taula, el coeficient lineal màxim i el període màxim d'amortització dels elements de l'immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries, amb independència dels diferents tipus d'activitats que realitzin les empreses.[llegir més...]

 • alternate test here 02/02/16

  TIPUS RETENCIÓ - REFORMA FISCAL juliol 2015

  El passat 11 de juliol varen ser publicats en el BOE els nous percentatges de retenció aplicables des del 12 de juliol de 2015.[llegir més...]

 • alternate test here 15/12/15

  Assegurança de responsabilitat civil d'Administradors i Directius

  La importància de l'assegurança de responsabilitat civil d'Administradors i Directius (D&O)[llegir més...]

 • alternate test here 27/10/15

  Servei de Protecció als Administradors (SPA)

  Els canvis introduIts en la legislació mercantil a través de la nova regulació de les anomenades Societats de Capital, accentuen la responsabilitat dels administradors fins a límits tals que obliguen els alts càrrecs societaris a prendre mesures de vigilància i protecció per salvaguardar el seu patrimoni particular. [llegir més...]

 • alternate test here 28/09/15

  Baixes de treballadors del Règim General i Autònoms

  Es redueix el termini per comunicar les baixes de treballadors del Règim General i Autònoms a la Seguretat Social a 3 dies[llegir més...]

 • alternate test here 27/09/15

  Seguretat Social dels Treballadors Autònoms.

  La Llei 31/2015: Anàlisi d'alguns dels aspectes relacionats amb la Seguretat Social dels Treballadors Autònoms.[llegir més...]

 • alternate test here 31/08/15

  TORNAR A COMENÇAR

  Al setembre comencem nou curs, nou curs polític i per sobre de tot, nou curs econòmic per a les empreses.[llegir més...]

 • alternate test here 14/07/15

  NOU SERVEI A SRB

  Servei especialitzat en tràmits relacionats amb el Registre Mercantil.[llegir més...]

 • alternate test here 10/02/15

  Devolució d'impostos a treballadors a l'exterior

  Devolució d'impostos a treballadors a l'exterior[llegir més...]

 • alternate test here 10/02/15

  Avantatges fiscals dels Expatriats

  Avantatges fiscals dels Expatriats[llegir més...]

 • alternate test here 22/12/14

  NOVETATS DE LA LLEI 27/2014 DE L'IMPOST SOCIETATS I DE LA LLEI 28/2014 DE L'IVA

  NOVETATS DE LA LLEI 27/2014 DE L'IMPOST SOCIETATS I DE LA LLEI 28/2014 DE L'IVA[llegir més...]

 • alternate test here 18/12/14

  NOVETATS DE LA LLEI 26/2014 DE L'IRPF

  NOVETATS DE LA LLEI 26/2014 DE L'IRPF [llegir més...]

 • alternate test here 09/12/14

  BARCELONA ES COMPROMET

  Programa de foment de la contractació i la qualificació professional[llegir més...]

 • alternate test here 14/11/14

  Crèdit al creixement

  EMPRENEDORS, AUTONOMS I COMERÇOS

  [llegir més...]

 • alternate test here 27/10/14

  Global Mobility

  Global Mobility - Servei d'estrangeria Una economia globalitzada exigeix a les empreses una gran agilitat en el trasllat a a... 

  [llegir més...]

 • alternate test here 03/03/14

  TARIFA PLANA PER A LA CONTRACTACIO

  CONTRACTES DE TARIFA PLANA ENTRE 25/02/2014 i  31/12/2014 suposa que CREACIÓ NETA D'OCUPACIÓ.

  [llegir més...]

 • alternate test here 01/03/14

  NOVETATS DEL R.D.L. 16/2013

  PER AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ ESTABLE I MILLORAR L'OCUPACIÓ DELS TREBALLADORS .

  [llegir més...]

 • alternate test here 02/12/13

  RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA - IVA

  RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA - IVA

  [llegir més...]

 • alternate test here 30/11/13

  RETRIBUCIO DELS ADMINISTRADORS

  RETRIBUCIO DELS ADMINISTRADORS

  [llegir més...]

 • alternate test here 17/06/13

  JUBILACIO ACTIVA

  El Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat...

  [llegir més...]

 • alternate test here 28/05/13

  Assessorament en Estrangeria

  Assessoria d'estrangeria

  [llegir més...]

 • alternate test here 15/02/13

  DECLARACIO SOBRE BENS A L'ESTRANGER

  DECLARACIO SOBRE BENS A L'ESTRANGER

  [llegir més...]

 • alternate test here 14/02/13

  CIRCULAR INFORMATIVA URGENT

  CIRCULAR INFORMATIVA URGENT 

  [llegir més...]

 • alternate test here 02/01/13

  RD 1619/2012 Reglamento de Facturacion

  REIAL DECRET 1619/2012, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

  [llegir més...]

 • alternate test here 15/11/12

  NORMATIVA TRIBUTÀRIA

  MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA TRIBUTÀRIA I PRESUPUESTÀRIA PER A LA INTENSIFICACIÓ...

  [llegir més...]

 • alternate test here 24/07/12

  MESURES EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  RECÀRRECS QUOTES SEGURETAT SOCIAL

  [llegir més...]

 • alternate test here 17/05/12

  Canvis en el servei de la llar familiar

  Al BOE de 17 de novembre es va publicar el Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar i es deroga l'anterior d'1 d'agost de 1985.

  [llegir més...]

 • alternate test here 27/02/12

  Compra -Venda d' Empreses i Traspassos de Negocis

  SRB disposa d'un departament que presta serveis d'intermediació en la compravenda d'empreses i en el traspàs de negocis particulars.

  [llegir més...]

 • alternate test here 14/02/12

  CIRCULAR INFORMATIVA URGENT, RD-LLEI 20/2012

  MESURES EN MATÈRIA FISCAL

  [llegir més...]