Serveis - Asesoria Barcelona | SRB Assessors

SERVEIS

El que podem fer per a vostè
“A cada nova gestió ens preguntem com superar les expectatives del client”


Oferim assessorament en les diverses àrees de l’empresa. En cada una d’elles disposem dels especialistes que garanteixen una òptima gestió.


Principals Àrees

Fiscal

L'assessorament i la gestió fiscal d'empreses i de particulars constitueixen una de les nostres principals especialitats a les quals dediquem recursos humans i materials de primer ordre per garantir una actuació d’una eficàcia excel·lent. Llegir més.

Comptable

Un ampli equip de professionals amb una sòlida formació comptable l'ajudarà a fer que la seva comptabilitat sigui l'instrument de control i de gestió que vostè necessita. Llegir més.

Laboral

Posem a la seva disposició un equip competent de professionals, en constant formació i amb amplis coneixements de les relacions laborals en el món empresarial, que els aconsellaran i donaran suport en totes aquelles activitats que vostè pugui necessitar per a una bona organització dels recursos humans. Llegir més.

Jurídic-Mercantil

El Departament Jurídic i el seu equip de professionals i d’advocats ofereixen un servei d'assessorament i de consultoria legal i judicial, tant en l'àmbit empresarial com en el personal i a escala nacional o internacional, puix estan capacitats per treballar en diversos idiomes, la qual cosa els permet cobrir i abraçar diferents branques i especialitats del món del Dret. Llegir més.

Estrangeria

Una economia globalitzada exigeix que les empreses siguin molt àgils en traslladar als seus empleats a altres països.Llegir més.

Altres serveis

Cap àrea d'activitat de la nostra empresa està desvinculada de les altres. Llegir més.