Client en concurs. Com recupero l’IVA impagat?

Un dels seus clients passa per dificultats i vostè sospita que pot caure en concurs de creditors. Recordi com es veurà afectada la seva empresa si finalment cau en aquesta situació i deixa de pagar-li alguna factura.

Si un dels seus clients s’enfronta a dificultats financeres i podria declarar-se en concurs de creditors, prepari’s per a possibles repercussions en la seva empresa. L’entrada d’un client en concurs pot afectar la liquiditat i estabilitat financera del seu negoci, especialment si deixa de pagar factures pendents.

Recuperació de l’IVA i terminis

En cas d’impagament de factures, és essencial conèixer els terminis per a iniciar la recuperació de l’IVA. Si la seva empresa factura menys de 6.010.121,04 euros anuals, només haurà d’esperar sis mesos des de la meritació de l’operació per a realitzar els tràmits corresponents. Per a empreses amb un volum major de facturació, el termini és d’un any.

Concurs i urgència en els procediments

Quan un client entra en concurs, la urgència en els procediments és crucial. Haurà d’emetre una factura rectificativa dins dels 3 mesos posteriors a la publicació de l’acte de concurs en el BOE, i enviar-la al deutor amb còpia a l’administrador concursal. És important fer-ho per burofax per a deixar constància de l’enviament dins del termini indicat. A més, disposarà d’un mes des de l’emissió de la factura rectificativa per a comunicar a Hisenda mitjançant el formulari específic.

Vigilància i acció preventiva

Mantenir una vigilància activa sobre la situació financera dels seus clients és clau per a anticipar-se a possibles problemes. Consulti regularment el Tauló Edictal Judicial Únic del BOE i el lloc web https://www.publicidadconcursal.es per a verificar si algun dels seus clients ha estat declarat en concurs. La informació pot trigar a aparèixer, per la qual cosa és fonamental estar atent a qualsevol senyal de dificultats financeres.

Incompatibilitat i conseqüències

Si es passa el termini per a rectificar la factura després de la declaració de concurs, perdrà l’oportunitat de recuperar l’IVA. Aquesta incompatibilitat pot tenir greus conseqüències financeres per a la seva empresa. És important actuar amb rapidesa i eficàcia per a evitar aquesta situació.

  • Atenció. Davant la possibilitat que un client entri en concurs, la precaució i l’agilitat són fonamentals. Estigui preparat per a prendre mesures ràpides i efectives per a protegir els interessos financers de la seva empresa. L’anticipació i la gestió proactiva poden marcar la diferència entre la pèrdua i l’estabilitat financera.