Kit Digital: 1.000 euros més per a autònoms i microempreses

El Govern ha ampliat fins a 3.000 euros les ajudes del Kit Digital per a autònoms i micropimes. A més, es pot destinar a maquinari amb ciberseguretat integrada.

L’informem que al BOE de l’11 de maig s’ha publicat l’Ordre TDF/435/2024, de 9 de maig, per la qual es modifica l’Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació, en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya -Finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (Programa Kit Digital).

En ella es detallen els següents aspectes:

  • Modificació d’ajudes per a digitalització: s’ha modificat l’Ordre ETD/1498/2021 per a incloure les mitjanes empreses com a beneficiàries de subvencions per a la digitalització.
  • Increment d’import màxim: per a petites empreses o microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats, l’import màxim d’ajuda augmenta de 2.000 euros a 3.000 euros.
  • Noves categories de digitalització: s’actualitza el catàleg de solucions de digitalització, afegint categories com ara ciberseguretat gestionada i solucions amb intel·ligència artificial.
  • Adaptació a normativa UE: s’ajusten les bases reguladores a la nova normativa de la Unió Europea i s’augmenta el límit d’ajudes de minimis a 300.000 euros per empresa.

D’aquesta manera Red.es (entitat pública empresarial adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial) ha impulsat la modificació de les bases del Programa Kit Digital, recollides en l’Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s’aprova la regulació de la concessió d’ajudes d’aquesta iniciativa destinades a la digitalització de mitjanes, petites empreses, microempreses i autònoms.

Programa Kit Digital

El programa Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya i gestionada per Red.es, que té com a objectiu promoure la digitalització de mitjanes i petites empreses, microempreses i autònoms, i contribuir a modernitzar el teixit productiu espanyol.

Està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’agenda Espanya Digital 2026 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, i té l’objectiu de digitalitzar pimes i autònoms de tots els sectors productius en tot el territori nacional.

Modificació

Amb aquesta modificació s’inclou un augment de la quantia de l’ajuda per a les empreses pertanyents al segment III, compost per empreses d’entre 0 i menys de 3 empleats. Actualment, la quantia de l’ajuda és de 2.000 euros i passa a ser de 3.000 euros.

Aquest augment de l’ajuda té caràcter retroactiu, és a dir, la poden sol·licitar aquelles empreses beneficiàries del segment III que ja l’haguessin demanat amb anterioritat i fins i tot si ja han consumit el seu bo digital, garantint així, els principis d’igualtat de tracte, no discriminació i transparència.

La petició de l’ajuda amb la nova quantia es podrà fer una vegada s’hagi obert el formulari de sol·licitud el mes de juny. A partir d’aquest moment, les empreses del segment III podran sol·licitar l’ajuda de 3.000 euros. Si ja s’ha estat beneficiari, i es vol sol·licitar l’ampliació de 1000 euros, el procés serà molt senzill: només s’ha d’entrar en l’expedient, seleccionar el botó habilitat per a això i signar aquesta conformitat. En aquest cas, la concessió és automàtica.

Nova solució: lloc de treball segur

Amb aquesta modificació de l’ordre de bases, s’actualitza també el catàleg de solucions de digitalització per a aquest segment III i es crea la solució «Lloc de treball segur» que inclou un dispositiu hardware que ha de tenir integrat en el producte i en el preu, una llicència que compleixi amb els requisits establerts per a la categoria X, de ciberseguretat, a més d’una encriptació/xifratge en repòs, que asseguri la privacitat de les dades i documents emmagatzemats en el dispositiu.

Amb aquesta categoria es pretén afavorir l’automatització de tasques, la gestió eficient de les dades i la comunicació fluida. L’objectiu és millorar la productivitat i la competitivitat d’aquest segment en un entorn segur.

La quantia màxima subvencionable per a aquesta solució és de 1.000 euros, i són subvencionables ordinadors portàtils o ordinadors de sobretaula nous, que han de complir uns requisits mínims quant a emmagatzematge, processador, memòria RAM, sistema operatiu, entre altres requisits que recull al complet l’Ordre de bases que es pot consultar en aquest enllaç i a Acelera pime.

Amb l’objectiu de continuar contribuint al fet que les microempreses i autònoms continuïn el seu procés de transformació digital, les que resultin beneficiàries de l’ajuda d’aquest segment per primera vegada, ja disposant dels 3.000 euros, i que vulguin implantar la solució de Lloc de treball segur, l’han de combinar amb una altra solució addicional de les que inclou el catàleg.

Una vegada publicada l’actualització de les bases, els agents digitalitzadors adherits poden actualitzar la seva oferta de solucions del catàleg i els que no ho hagin fet s’hi podran adherir per primera vegada.

L’adhesió com a agents digitalitzadors estarà oberta durant tota la durada del Programa.

Les mitjanes empreses, noves beneficiàries del Programa

En aquesta modificació s’inclouen a més les mitjanes empreses com a noves beneficiàries de l’ajuda de Kit Digital i s’estableixen dos nous segments en funció del nombre d’empleats. D’una banda, el segment IV, que estarà format per empreses d’entre 50 i menys de 100 empleats amb una ajuda de 25.000 euros i, d’altra banda, el segment V compost per empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats que tenen una ajuda de 29.000 euros.

La sol·licitud per a mitjanes empreses es pot fer un cop publicada la convocatòria corresponent i posteriorment, un cop obert el formulari de sol·licitud. Està previst que sigui en l’últim trimestre de l’any 2024.

Font: Red.es