Avís Legal

Queda prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut d’aquestes pàgines web, que necessitarà sempre l’autorització expressa i per escrit de Saumoy, Ribó i Baiges Assessors. S’adverteix expressament que aquestes activitats estan castigades per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Saumoy, Ribó i Baiges Assessors no es responsabilitza de la mala utilització dels continguts d’aquestes pàgines web per part de l’usuari.

Saumoy, Ribó i Baiges Assessors no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada directament i sota el control de Saumoy, Ribó i Baiges Assessors, o no publicada en nom seu. Concretament, Saumoy, Ribó i Baiges Assessors no respon del contingut i la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web de Saumoy, Ribó i Baiges Assessors.

Saumoy, Ribó i Baiges Assessors es reserva el dret d’actualitzar els continguts d’aquestes pàgines web quan vulgui, i també d’eliminar-los i de limitar o impedir el seu accés, de forma temporal o definitiva.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades d’identificació de l’empresa:

Denominació social: Saumoy, Ribó & Baiges Assessors S.A.P.
CIF: A-08423634
Domicili social: Carrer Aribau 185-187, tercera planta
  08021 Barcelona
Telèfon: 932 593 600
Correu electrònic: info@srbasesores.com

Dades d’inscripció en el Registre Mercantil

Saumoy, Ribó i Baiges Assessors S.A.P., constituïda a Barcelona, el 6 de maig de 1976, davant del notari en Lorenzo Valverde Galán, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 3182, llibre 2546, foli 30, full 33704, secció 2 ª.

Última data de publicació: 27/08/2018