Política de privacitat

DECLARACIÓ DE PRIVACITAT,

A SAUMOY, RIBÓ I BAIGES ASSESSORS, S.A.P. valorem i ens preocupem per la seva privacitat i la de les seves dades personals i, per això, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de las persones que contacten amb la nostra Organització.

SAUMOY, RIBÓ I BAIGES ASSESSORS, S.A.P. amb CIF A-08423634 i domicili social al carrer Aribau, 185-187, 1ª planta, 08021 Barcelona, Telèfon: 932.593.605 i correu electrònic: privacitat@srbasesores.com, és responsable dels fitxers on s’emmagatzemen i tracten les dades personals que ens proporcioni.

En facilitar-nos informació personal, accepta els termes i les condicions de la present Política de Protecció de Dades que posem a la seva disposició en el mateix procés d’enregistrament d’aquelles, així com de forma permanent i accessible a través dels enllaços corresponents mitjançant la seva publicació electrònica.

QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Les dades personals són les dades que identifiquen o permeten identificar una persona física. Una persona física identificable és aquella que es pot identificar directament o indirecta mitjançant la referència a un nom, un correu electrònic, un telèfon, una adreça postal o factors específics de la identitat física, fisiològica, genètica, econòmica, cultural o social d’aquella persona física.

COM UTILITZEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Des de SAUMOY RIBÓ I BAIGES ASSESSORS, S.A.P. tractem la informació personal que el client facilita per donar resposta a la seva sol.licitud o consulta o per la contractació d’un servei. Tot això en base al principi de minimització pel qual les dades que podrem tractar seran adequades, pertinents i limitades a les necessàries en funció de les finalitats per a les quals han estat demanades i respectant sempre la voluntat del client.

COM PODEM COMPARTIR LES SEVES DADES PERSONALS?

Podem divulgar les seves dades personals a tercers quan sigui necessari per proporcionar-li accés als nostres serveis, per complir amb les nostres obligacions professionals, i prevenir, detectar, pal.liar i investigar qualsevol activitat fraudulenta o il.legal relacionada amb els nostres serveis. Intentem reduir al mínim imprescindible la quantitat de dades personals que revelem. No venem, lloguem ni revelem les seves dades personals a tercers que puguin utilitzar-les amb finalitats de màrketing i publicitat sense el seu consentiment.

QUINS SÓN ELS DRETS DELS USUARIS?

Respectem el seu dret a accedir a les seves dades personals, corregir-les, demanar la seva eliminació o sol.licitar que es restringeixi el nostre ús de les seves dades personals dins dels límits establerts per la llei vigent. També adoptem les mesures necesàries per assegurar-nos que les dades personals que demanem són exactes i estan actualitzades.

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals.
  • Li proporcionem una còpia de les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú.
  • Si les seves dades personals són incorrectes o incompletes, té dret a demanar-nos que les actualitzem.
  • Pot demanar-nos que eliminem les seves dades personals, entre altres motius, quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
  • En les condicions previstes al Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat. En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquella finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir qualsevol dels seus drets enviant una sol.licitud per escrit al carrer Aribau, 185-187, 3ª planta, 08021 Barcelona o per correu electrònic a privacitat@srbasesores.com.

Una vegada que rebem la seva sol.licitud i sempre que aquesta contingui tots els requisits exigits per la llei de protecció de dades, atendrem la seva petició per garantitzar l’exercici dels seus drets.

QUINES SÓN LES MESURES DE SEGURETAT QUE APLIQUEM?

Protegim les seves dades personals fent servir les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i administratives necessàries per reduir els riscos de pèrdua, ús indegut, accés no autoritzat, revelació i alteració. Algunes de les mesures de protecció que utilitzem són: tallafocs, controls d’accés a les nostres bases de dades i controls d’autorització d’accés a la informació.

QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les dades per a la gestió de la relació amb el client, la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps que sigui necessari per proporcionar-li els serveis que ha sol.licitat. Una vegada finalitzada aquesta relació, en el seu cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i pels nostres estatuts professionals.

CONTACTE

Si té algun dubte sobre aquesta Política de Protecció de Dades, posi’s en contacte amb nosaltres:

Pot imprimir, descarregar o conservar de qualsevol altra forma una còpia d’aquesta Política de Protecció de Dades (i de qualsevol versió revisada d’aquesta) pel seu arxiu.

Última data de publicació: 27/08/2018