Canal de denúncies

A través d’aquest formulari, vostè podrà notificar de manera confidencial i/o anònima les potencials conductes inapropiades o sospitoses de les quals tingui coneixement d’acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.