Accés permanent a la informació

Donada la importància d’assegurar als nostres clients un accés permanent a la informació la gestió ens confia, SRB compta amb una avançada extranet que, en un entorn segur, permet la consulta, importació i impressió de la seva documentació de manera actualitzada, (nòmines, llistats de costos empresa, contractes laborals, impostos presentats) en definitiva tota la seva documentació empresarial. N’hi ha prou una connexió a Internet, així com les claus d’accés corresponents que li facilitem a l’hora de contractar el servei.