Serveis
Estrangeria

Una economia globalitzada exigeix que les empreses siguin molt àgils en traslladar als seus empleats a altres països. Alhora, aquests han de superar complexos processos administratius per complir les diferents legislacions en matèria d’estrangeria i expatriació dels països d’arribada.

Qualsevol error en la tramitació d’expedients d’estrangeria pot comportar importants retards en la prestació d’un servei al client, la qual cosa podria perjudicar la reputació de l’empresa prestadora del servei.

Així mateix, els processos administratius d’estrangeria establerts per obtenir permisos de treball a Espanya comporten, cada cop més, un més alt grau d’especialització. En aquest sentit, cal tenir en compte que el tipus de permís de treball obtingut per un ciutadà estranger determina el règims fiscal i el de la seguretat social que li són aplicables a ell i als seus familiars.

Per ajudar a superar aquestes dificultats, comptem amb un competent departament d’estrangeria format per professionals especialitzats i de primer ordre que resoldran els seus problemes amb plenes garanties.

En efecte, Saumoy Ribó Ribó i Baiges Assessors, S.A.P. facilita solucions d’estrangeria i d’expatriació a les empreses en la contractació de treballadors estrangers a través del seu servei d’assessoria d’estrangeria, tot ajudant a la seva organització en els aspectes legals, fiscals i de gestió que impliquen l’assignació internacional d’un empleat.

Els nostres professionals, especialistes en les àrees de fiscalitat, laboral i de Seguretat Social, l’ofereixen un servei global (Global Mobility Solutions) per a la gestió d’estrangeria i expatriats. Els nostres serveis són els següents:

  • Assessorament sobre estrangeria en l’àmbit internacional.
  • Planificació de processos d’expatriació i d’estrangeria.
  • Gestió de tot tipus de permisos de treball i permisos de residència a Espanya.
  • Establiment de polítiques de mobilitat, expatriació, estrangeria i immigració per a un grup de professionals de la seva empresa.
  • Gestió de treballadors desplaçats com un procés més d’estrangeria.
  • Gestió de consolats per obtenció dels seus visats.

Per què escollir-nos?

Perquè coneixem i estem especialitzats en aquests temes, i perquè invertim temps a comprendre les necessitats del seu negoci i el tipus d’assignació internacional per determinar el permís de treball més apropiat per a les seves necessitats en qualsevol país. Les complexitats pel que fa a la gestió dels temes d’estrangeria i per als desplaçats a cada país o regió determinen l’estratègia que caldrà seguir en l’inici d’un projecte empresarial i per a què el seu desenvolupament sigui el més correcte possible.

Perquè treballem amb assessors especialistes en estrangeria en diverses àrees per estalviar contratemps o incompliments legals innecessaris.

Perquè procurem una comunicació constant amb les autoritats administratives per assegurar l’agilitat dels nostres expedients.

Perquè assegurem disponibilitat i rapidesa en la nostra resposta a qualsevol consulta relacionada amb estrangeria i expatriació.

I Perquè establim els nostres honoraris amb antelació de manera que no es produeixin sorpreses en el cost del servei.