Serveis
Altres

Cap àrea d’activitat de la nostra empresa està desvinculada de les altres. Totes elles s’interrelacionen entre si. Per això, sia de forma directa o mitjançant aliances, oferim tots els serveis que vostè pugui necessitar perquè quedin integrats dins del conjunt d’una manera harmònica i eficaç. 

Altres serveis directes

 • Declaració de INTRASTAT.
 • Expedients de qualificació empresarial.
 • Gestions relatives a vehicles i conductors: matriculacions, transferències, targetes de transport, permisos de conduir, etc.
 • Tramitació de tot tipus de certificats en registres públics.
 • Assessorament per a la implantació de sistemes de gestió de qualitat (ISO 9001).
 • Reglament general de protecció de dades (R.G.P.D.).
 • Impostos sobre successions. Transmissions.
 • Tributs municipals
 • Tramitació de subvencions i ajudes
 • Assessorament en fiscalitat internacional.
 • Assessorament implementacio de protecció de dades.  
 • Assessorament en Responsabilitat Social Corporativa.

Altres serveis que cobrim mitjançant aliances