Serveis
Altres

Cap àrea d’activitat de la nostra empresa està desvinculada de les altres. Totes elles s’interrelacionen entre si. Per això, sia de forma directa o mitjançant aliances, oferim tots els serveis que vostè pugui necessitar per a què quedin integrats dins del conjunt d’una manera harmònica i eficaç.

Altres serveis directes

  • Declaració de INTRASTAT.
  • Expedients de qualificació empresarial.
  • Gestions relatives a vehicles i conductors: matriculacions, transferències, targetes de transport, permisos de conduir, etc.
  • Tramitació de tot tipus de certificats en registres públics.
  • Assessorament per a la implantació de sistemes de gestió de qualitat (ISO 9001).
  • Reglament general de protecció de dades (R.G.P.D.).
  • Impostos sobre successions. Transmissions.
  • Expedients de Serveis d’Estrangeria.
  • Assessorament en Responsabilitat Social Corporativa.

Altres serveis que cobrim mitjançant aliances