Campanya sobre distintius ambientals

Els clients interessats ho poden demanar al nostre departament tècnic, Sr. Alex Barona, aportant les següents dades:

–          Número matrícula del vehicle

–          Nom del titular del vehicle i número del D.N.I. o, en el seu cas del N.I.F.