El ‘compliance’, tema jurídic de l’any

Què és el Compliance?

Quan parlem de Compliance estem parlant del compliment normatiu de les empreses així com de valors i principis corporatius.

El seu origen es troba a l’any 2010 quan amb la reforma del Codi Penal, les empreses van passar a ser responsables penalment dels delictes comesos en el seu benefici pels seus administradors, directius i treballadors. Però gràcies al nou Codi Penal de l’any 2015, les empreses tenen la possibilitat d’atenuar o arribar a eximir la responsabilitat penal si disposen d’un Programa de Prevenció de Delictes.

A més, hauran de disposar d’un codi ètic, d’un règim disciplinari, d’un canal de denúncies i d’un responsable de compliment que rep el nom de Compliance Officer.

A través del canal de denúncies, els integrants de l’empresa podran comunicar la infracció que s’estigui cometent sense cap tipus de represàlia i generant l’obligació a l’empresa d’haver d’investigar aquesta infracció.

Quins són els principals objectius del Compliance?

·         Evitar o atenuar sancions per la responsabilitat penal de l’empresa.

·         Millorar la gestió, ja que ens ajudarà a trobar punts de millora i detectar a temps errors o comportaments inadequats.

·         Millorar les vendes així com la imatge, confiança i credibilitat de l’empresa. Avui en dia els consumidors són més exigents amb les marques i les empreses ja que s’està estenent una cultura de nous valors que reforcen a aquelles organitzacions que s’ajusten a polítiques de bon govern corporatiu, transparència i eficàcia.

·       Millorar la Seguretat, perquè permet detectar possibles fraus, robatoris, actituds impròpies i males pràctiques de qualsevol persona vinculada a l’empresa.

Quins són els delictes que generen la responsabilitat penal de la persona jurídica?

·         Tràfic d’òrgans.

·         Tracta d’éssers humans.

·         Prostitució, explotació sexual, corrupció de menors.

·         Manipulació genètica.

·         Accés il·lícit a sistemes informàtics.

·         Associació il·lícita.

·         Estafes.

·         Frustració de l’execució.

·         Insolvències.

·         Danys informàtics.

·         Delictes contra la propietat intel·lectual, industrial, relatius al mercat i consumidors i corrupció entre particulars.

·         Blanqueig de capitals.

·         Finançament il·legal dels partits polítics.

·         Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

·         Alteració de preus en concursos i subhastes públiques.

·         Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.

·         Delictes contra la ordenació del territori.

·         Delictes contra els drets dels treballadors.

·         Delictes contra els recursos naturals i del medi ambient.

·         Abocament de radiacions ionitzants.

·         Riscos per explosius i altres agents.

·         Delictes contra la salut pública.

·         Falsificació de moneda.

·         Falsificació de targetes de crèdit i dèbit i xecs de viatge.

·         Suborn.

·         Tràfic d’influències.

·         Delictes d’odi i exaltació.

·         Finançament del terrorisme.

¿Quines són les possibles sancions?

·         Multa (amb una quota entre 30 € i 5.000 € diaris).

·         Dissolució de la persona jurídica, impedint continuar la seva activitat.

·         Suspensió de l’activitat.

·         Clausura de locals i establiments.

·         Prohibició de realitzar en el futur les activitats en l’exercici de les quals s’hagi comès, afavorit o encobert el delicte.

·         Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, per contractar amb el sector públic i per gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social.

·         Intervenció judicial per salvaguardar els drets dels treballadors o dels creditors.

¿Quina serà la nostra funció?

La nostra funció serà realitzar un estudi de l’empresa per poder elaborar el Programa de Prevenció de Delictes en el que identificarem els riscos existents de ser sancionats com a conseqüència d’algun incompliment legal, assessorarem l’empresari i l’ajudarem a establir les mesures adequades per evitar totes aquelles contingències que, en un moment determinat, poden provocar que l’empresa incorri en una responsabilitat penal.

Ens encarregarem de comunicar i formar a tots els membres de l’empresa per tal de que coneguin el Programa, i siguin capaços d’identificar conductes punibles que es produeixin a l’empresa, tant pròpies com de tercers.

Per tal de que el Programa tingui el resultat desitjat, és a dir, que pugui exonerar a la persona jurídica de responsabilitat penal, serà necessari que s’avaluï l’efectivitat dels mecanismes establerts de manera periòdica, per tant, actualitzarem el Programa segons les necessitats de l’empresa i l’adaptarem a les novetats legislatives.