Es modifiquen els índexs de rendiment net i la reducció general d’activitats agrícoles i ramaderes en mòduls de l’IRPF per a 2022

Tenint en compte el fort increment dels costos que s’ha produït per la guerra d’Ucraïna, s’incrementa la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 15 al 25 per 100 per a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

L’informem que s’ha publicat al BOE del 25 d’abril de 2023 l’Ordre HFP/405/2023, de 18 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2022 els índexs de rendiment net i la reducció general aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

En primer lloc, es procedeix a la reducció dels índexs de rendiment net aplicables en 2022 per les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals, les quals es localitzen en determinades zones geogràfiques. Aquestes reduccions s’engloben en l’annex, on s’agrupen les reduccions per comunitats autònomes, províncies, àmbits territorials i activitats.

En segon lloc, tenint en compte el fort increment dels costos suportats pel sector agrari a conseqüència de la guerra d’Ucraïna, s’eleva la reducció general sobre el rendiment net de mòduls, establerta amb caràcter general en el 15%, s’eleva al 25% per a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que determinin el rendiment net pel mètode d’estimació objectiva.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,