Global Mobility

Global Mobility – Servei d’estrangeria

Una economia globalitzada exigeix a les empreses una gran agilitat en el trasllat a altres països dels seus empleats , i aquests han de superar complexos processos administratius per complir amb les diferents normes existents en la legislació dels països en matèria d’estrangeria i expatriació .

Qualsevol error en la tramitació d’expedients d’estrangeria pot comportar enormes retards en la prestació d’un servei al client , amb el que pot quedar danyada la reputació de l’empresa prestadora del servei .

Així mateix , els processos administratius d’estrangeria establerts per obtenir permisos de treball a Espanya comporten cada dia un major grau d’especialització . En aquest sentit , cal tenir en compte que el tipus de permís de treball obtingut per un ciutadà estranger determina els règims fiscal i de la seguretat social que li són aplicables a ell i als seus familiars .

Per ajudar a superar aquestes dificultats comptem amb un competent departament d’estrangeria , compost per professionals especialitzats de primer ordre que poden resoldre els seus problemes amb plenes garanties .

En efecte , Saumoy Ribo i Baiges Assessors, S.A.P  facilita solucions d’estrangeria i expatriació a les empreses en la contractació de treballadors estrangers a través del seu servei d’assessoria d’ estrangeria , ajudant a la seva organització en tots els aspectes legals , fiscals i de gestió que implica l’assignació internacional d’un empleat .

Els nostres professionals , especialistes en les àrees de fiscalitat , laboral i de Seguretat Social , li permeten disposar d’un servei global ( Global Mobility Solutions ) en la gestió d’estrangeria i expatriats . 

Els nostres serveis són els següents :


• Assessorament sobre estrangeria en l’àmbit internacional .

• Planificació de processos de expatriació i estrangeria .

• Gestió de tot tipus de permisos de treball i permisos de residència a Espanya .

• Establiment de polítiques de mobilitat , expatriació , estrangeria i immigració per a un grup de professionals de la seva empresa .

• Gestió de treballadors desplaçats com un procés més d’estrangeria .

• Gestió de consolats per obtenció dels seus visats .

PER QUÈ ESCOLLIR- NOS?

Perquè coneixem i estem especialitzats en aquests temes i perquè invertim temps en comprendre les necessitats del seu negoci i el tipus d’assignació internacional per determinar el permís de treball més apropiat per a les seves necessitats en qualsevol país . Les complexitats dins de la gestió d’estrangeria i desplaçats que cada país o regió té establertes , determinen en l’inici d’un projecte empresarial l’estratègia a seguir perquè l’avanç i desenvolupament del mateix sigui el més correcte possible .

Treballem amb assessors especialistes en estrangeria en diverses àrees per estalviar innecessaris contratemps o incompliments legals .

Procurem una comunicació constant amb les autoritats administratives per assegurar la major agilitat possible dels nostres expedients .

Assegurem disponibilitat i rapidesa en la nostra resposta a qualsevol consulta relacionada amb estrangeria i expatriació . Els nostres honoraris són fixats amb antelació de manera que no es produeixin sorpreses en el cost del servei .