Jubilació activa

El Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu, estableix que es pot compatibilitzar la pensió de jubilació pública amb el treball per compte propi o aliè.