Nova bonificació per als autònoms d’empreses emergents en situació de pluriactivitat

La Llei de foment de l’ecosistema d’empreses emergents (també anomenada Llei d’empreses emergents) regula una nova bonificació per a aquells autònoms que posseeixin el control efectiu d’una empresa emergent i, de manera simultània, treballin per compte d’altri per a un altre ocupador.

L’informem que la Llei 28/2022 de foment de l’ecosistema d’empreses emergents (també anomenada Llei d’empreses emergents), amb vigència a partir del 23-12-2022, estableix una nova bonificació a favor dels treballadors autònoms que posseeixin el control efectiu d’una empresa emergent i, de manera simultània, treballin per compte d’altri per a un altre ocupador.

Bonificació per als autònoms d’empresa emergent en pluriactivitat

La bonificació és del 100% de la quota corresponent a la base mínima establerta a cada moment.

Es pot percebre mentre persisteixi la situació de pluriactivitat durant els tres primers anys de l’alta que es produeixi a conseqüència de l’inici de l’activitat com a autònom per la dedicació a l’empresa emergent.

El cessament de la situació de pluriactivitat suposa l’extinció de la bonificació, sense que es pugui reiniciar posteriorment.

Perquè s’apliqui per part de la TGSS, prèviament s’ha de presentar una declaració responsable.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,