Nova regulació RGPD

Aquesta regulació pretén protegir tan la informació privada dels ciutadans europeus, millorant la seguretat de les empreses que són membres de la Unió Europea, com d’empreses que treballen amb informació de ciutadans europeus.

El nou RGPD augmenta la quantia de sancions i és d’aplicació obligatòria a partir de maig 2018. Aplicable a totes les empreses i negocis de la UE siguin de la mida que siguin.

És molt important crear tota la documentació procedimental sobre les mesures adoptades per l’empresa per gestionar correctament la regulació RGPD. Ja que l’administració pot requerir aquesta documentació amb l’objectiu de comprendre el flux de treball de la companyia.

Des SAUMOY, RIBÓ I BAIGES ASSESSORS, S.A.P, ajudem a les empreses a adaptar-se a aquesta nova normativa, realitzant auditories internes i externes a les empreses i proveint dels serveis necessaris.

Les sancions associades al RGPD són de fins a un 4% de la facturació, o 20 milions d’euros.

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon 932 593 600 o info@srbasesores.com

Rebi una cordial salutació,