Novetats de l’ingrés mínim vital (IMV) en 2023

Les pensions no contributives de jubilació i invalidesa i els perceptors de l’ingrés mínim vital (IMV) mantenen l’increment extraordinari del 15% que es va aprovar el mes de juliol passat. Recordi que la quantia de l’IMV per al beneficiari individual o la unitat de convivència és la diferència entre la renda garantida i el conjunt de rendes i ingressos d’aquestes persones.

La pàgina web de la Seguretat Social ha informat sobre quanties i altres novetats de l’IMV en 2023, recordant que enguany les pensions de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, i les pensions de classes passives, inclòs l’import de la pensió mínima, s’han revalorat un 8,5%, que és la inflació mitjana de l’any anterior.

Les pensions no contributives de jubilació i invalidesa i els perceptors de l’ingrés mínim vital (IMV) mantenen l’increment extraordinari del 15% que es va aprovar el mes de juliol passat. Recordi que la quantia de l’IMV per al beneficiari individual o la unitat de convivència és la diferència entre la renda garantida i el conjunt de rendes i ingressos d’aquestes persones.

Així, per a 2023 les quanties fixades de la renda garantida de l’IMV en virtut del tipus d’unitat de convivència són:

  • Quanties de la renda garantida en 2023. Unitat no monoparental
Unitat de convivènciaEuros / anyEuros / mes
Un adult6.784,44565,37
Un adult i un menor8.819,88734,99
Un adult i dos menors10.855,20904,6
Un adult i tres menors12.890,521.074,21
Un adult i més de tres menors14.925,961.243,83
Dos adults8.819,88734,99
Dos adults i un menor10.855,20904,6
Dos adults i dos menors12.890,521.074,21
Dos adults i més de dos menors14.925,961.243,83
Tres adults10.855,20904,6
Tres adults i un menor12.890,521.074,21
Tres adults i més de dos menors14.925,961.243,83
Quatre adults12.890,521.074,21
Quatre adults i un menor14.925,961.243,83
Altres14.925,961.243,83

  • Quanties de la renda garantida en 2023. Unitat monoparental
Unitat de convivènciaEuros / anyEuros / mes
Un adult i un menor10.312,44859,37
Un adult i dos menors12.347,761.028,90
Un adult i tres menors14.383,201.198,60
Un adult i quatre menors o més16.418,521.368,21
  • Quanties de la renda garantida en 2023. Unitat monoparental. Progenitors, avis, guardadors o acollidors, un d’ells tingui reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa.
Unitat de convivènciaEuros / anyEuros / mes
Dos adults i un menor12.347,761.028,98
Dos adults i dos menors14.383,201.198,60
Dos adults i tres menors o més16.418,521.368,21

Incentiu a l’ocupació

Amb l’inici de l’any 2023 ha entrat en vigor l’incentiu a l’ocupació, que reforça el conjunt de polítiques que componen l’IMV i que s’orienta al fet que el beneficiari que s’incorpori al mercat de treball o augmenti el nombre d’hores d’ocupació, en el cas que ja estigui treballant, vegi garantida que la seva renda disponible sigui superior a la que hauria tingut sense incentiu, amb un increment que es va atenuant a mesura que els rendiments del treball augmenten.

Aquest mecanisme no és una prestació nova i independent de l’IMV; per tant, els preceptors no han de sol·licitar-la a part, sinó que es calcula d’ofici. S’activa quan es revisa l’IMV, i només en el cas que hi hagi canvis en els ingressos del treball perquè s’hagi trobat una ocupació o hagin millorat les condicions que es tenien.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,