Obligació de les persones jurídiques i les entitats sense persona jurídica

Les diverses administracions públiques estan notificant les seves resolucions per via electrònica, i abandonen el tradicional procediment de correu postal. Per això és necessari  que totes les entitats citades disposin dels mitjans necessaris per a rebre les notificacions.

Per poder accedir a les notificacions de les administracions públiques, les empreses han de realitzar les següents accions:

  • Tenir un certificat electrònic homologat que permeti signar digitalment. Certificat digital.
  • Comunicar a les diferents administracions que tinguin relació amb la  nostra entitat una adreça de correu electrònic on es rebran les comunicacions. Bústia electrònica.

Nosaltres tenim establert el servei de bústia electrònica, que li assegurarà una perfecta comunicació amb les administracions i evitarà sorpreses desagradables per a la seva empresa. Demani informació al respecte.