Obligatorietat del registre salarial

Amb aquesta nova regulació reglamentària que entra en vigor el 14 d’abril de 2021, s’incorporen diversos instruments encaminats a l’efectiva aplicació del principi de transparència retributiva a les empreses amb l’objectiu d’identificar possibles discriminacions, tant directes com indirectes, i garantir la igualtat retributiva entre dones i homes per feines d’igual valor. 

El registre retributiu és una oportunitat per impulsar un debat intern a les empreses i organitzacions sobre les raons que originen les bretxes salarials entre dones i homes i promoure iniciatives per reduir-la.