Prorrogada la suspensió dels desnonaments i del topall a la pujada del lloguer fins al 31 de desembre de 2022

S’amplia fins al 31 de desembre de 2022 la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts (RD llei 11/2020, de 31 de març), així com, la possibilitat fins al 31 de gener de 2023 de sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari recollida en el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports. També es prorroga el límit del dos per cent de la pujada dels lloguers fins al 31 de desembre de 2022.

L’informem que al BOE del 26 de juny s’ha publicat el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny (RDL 11/2022), pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l’Illa de la Palma, que va entrar en vigor el dia 27 de juny de 2022.

Entre les mesures contemplades en la norma destaquem:

1. Pròrroga de la suspensió dels desnonaments fins al 31 de desembre de 2022

S’amplia fins al 31 de desembre de 2022 la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts (RD llei 11/2020, de 31 de març), així com, la possibilitat fins al 31 de gener de 2023 de sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari recollida en el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports.

2. Pròrroga del límit del dos per cent de la pujada dels lloguers fins al 31 de desembre de 2022

L’apartat tretze modifica l’article 46 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, que estableix una limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge. En matèria de lloguer d’habitatge, tenint en compte l’evolució recent de l’índex de preus de consum, cal estendre l’aplicació de les mesures de limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge, a fi d’evitar en un mateix contracte un excessiu impacte en les persones i llars arrendatàries d’habitatge de l’evolució d’una referència, la variació de la qual, està obeint a elements del context nacional i internacional que són aliens a l’àmbit de l’arrendament d’habitatge. En conseqüència, es considera necessari prolongar fins al 31 de desembre de 2022 la limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge, regulada en l’article 18 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans; de manera que, a falta d’acord entre les parts, no pugui superar l’actualització de la renda el resultat d’aplicar la variació anual de l’índex de garantia de competitivitat, que ofereix una evolució subjecta a una estabilitat més elevada, en el context actual.

3. Consumidors vulnerables

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 la mesura destinada als consumidors vulnerables, els quals no podran veure’s afectats per la suspensió del subministrament d’energia elèctrica, gas natural i aigua, a més de la pròrroga a l’accés al bo social previst en l’art. 5 del Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig.

4. Rebaixa dels abonaments transport

Per a fomentar l’ús del transport públic, es recullen reduccions en el preu dels bons de transport del 50% per a la part estatal i del 30% per a la part autonòmiques o d’ajuntaments, amb entrada en vigor a partir de l’1 de setembre i fins al 31 de desembre de 2022.