Prorrogat l’SMI de 2022

Es prorroga la vigència del Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022. Per tant, es prorroga l’SMI de 2022 per a 2023, mentre no s’arribi a un acord en relació amb el seu augment.

L’informem que mitjançant el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, s’inclou la mesura per la qual es prorroga de la vigència del Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022.

Fins que no s’aprovi el reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2023 en el marc del diàleg social, en els termes establerts en aquell, i d’acord amb el que es preveu en l’article 27 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors es prorroga la vigència del salari mínim interprofessional per a 2022 (art. 100 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre).

PeríodeDia14 pagues12 paguesAnualTreballadors eventuals i temporersEmpleats de la llar
Des de l’1 de gener de 2023 fins a la publicació de l’SMI 2023.33,33 euros1000 euros1.166,66 euros14.000 euros47,36 (per jornada legal en l’activitat)7,82 euros (per hora efectivament treballada)

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir.

Una salutació cordial,