Protegeixi els seus préstecs i estalvis enfront de la inflació

Quan els tipus d’interès pugen, les nostres finances es poden veure afectades significativament. L’increment en el cost dels diners prestats implica que pagarem interessos més alts pels nous préstecs, la qual cosa pot limitar la nostra capacitat d’endeutament. A més, l’impacte en els préstecs existents pot variar segons si són a tipus fix o variable. D’altra banda, els nostres estalvis se’n poden beneficiar amb interessos més alts, però és essencial considerar el tipus d’interès real per a avaluar el seu veritable poder adquisitiu.

Com ja sabem, la inflació és un augment general en el nivell de preus de béns i serveis durant un període de temps. En poques paraules, pot comprar menys avui que ahir amb la mateixa quantitat de diners. Per a controlar la inflació, els bancs centrals augmenten els tipus d’interès que cobren pels préstecs als bancs comercials. Els bancs comercials repercuteixen aquests tipus més alts als seus clients.

Això significa que la inflació pot afectar a:

  • Els seus préstecs;
  • Els seus estalvis;
  • Les seves inversions financeres;
  • Els seus plans de pensions;
  • Les seves assegurances; i qualsevol altre producte financer que tingui.

A continuació veurem quatre accions per a contrarestar l’impacte de la inflació i els augments dels tipus d’interès en els seus préstecs i estalvis.

Estratègies per enfrontar l’impacte de la inflació i les pujades dels tipus d’interès en els seus préstecs i estalvis

1. Compari sempre els tipus d’interès

Al moment de sol·licitar un préstec, és crucial comparar les taxes d’interès, enfocant-nos en la taxa anual equivalent (TAE). La TAE representa l’interès anual que es cobra pel préstec i inclou comissions i altres despeses addicionals. En vigilar els tipus d’interès dels nostres estalvis i explorar diferents opcions, podem gestionar els nostres estalvis de manera més proactiva.

2. Comprovi la protecció dels dipositants

És important assegurar-nos que els nostres estalvis es trobin en un banc autoritzat a la Unió Europea (UE) per a beneficiar-nos de la protecció dels dipositants. En cas de fallida del banc, aquesta protecció garanteix fins a 100.000 euros per persona.

3. Avaluar els préstecs a tipus d’interès fix enfront dels préstecs a tipus variable

Quan sol·licitem un préstec, hem de considerar acuradament els pros i contres dels préstecs a tipus d’interès fix i variable per a triar la millor opció. 

Els préstecs a tipus fix solen ser més costosos i requereixen pagaments constants durant un llarg període de temps. No obstant això, si els tipus d’interès del mercat disminueixen, existeix la possibilitat de renegociar el préstec o transferir-lo a un altre banc o proveïdor de crèdit per a obtenir millors condicions de finançament.

D’altra banda, els préstecs a tipus variable es poden veure afectats per possibles augments en els tipus d’interès, la qual cosa podria impactar les nostres quotes mensuals.

Pregunti al seu banc o proveïdor de crèdit com canviarien els seus pagaments mensuals si pugen els tipus d’interès (p. ex., el tipus d’interès augmenta del 2% al 3%). Podria fer front a aquests pagaments?

4. Presti especial atenció als riscos de sobreendeutament

En un context d’inflació elevada, és fonamental avaluar com el pagament d’un deute afectarà el nostre pressupost mensual o anual. Cal considerar si és possible reduir altres despeses per a fer front al pagament del deute.

A més, és important comprovar la nostra capacitat per a pagar el deute i evitar sobreendeutar-nos. En cas de dificultats per a retornar els préstecs, és recomanable comunicar-se amb el banc o proveïdor de crèdit com més aviat millor per buscar solucions i evitar penalitzacions.

Comprovi la seva capacitat per a pagar el seu deute, no s’endeuti en excés i sol·liciti únicament préstecs que pugui pagar.

Si creu que tindrà problemes per a retornar els seus préstecs, posi’s en contacte amb el seu banc o proveïdor de crèdit com més aviat millor per a buscar solucions. D’aquesta manera, podria evitar penalitzacions si es retarda en el pagament i restriccions a l’hora d’obtenir un préstec en el futur.

Amb aquestes estratègies, podem protegir-nos dels impactes de la inflació i els augments dels tipus d’interès en els nostres préstecs i estalvis, garantint més estabilitat financera i prenent decisions més informades en l’àmbit financer.

Font: Banc d’Espanya