Quina és l’edat de jubilació en 2022?

Com ja sap, l’edat de jubilació augmenta cada any de manera gradual. En 2022 aquesta edat es fixa en 66 anys i 2 mesos per a aquells que hagin cotitzat menys de 37 anys i 6 mesos, i 65 anys per als qui arribin o superin aquest període de cotització.

No obstant això, no sols s’incrementa l’edat ordinària d’accés a la jubilació sinó també els anys a tenir en compte a l’efecte de càlcul de la base reguladora, per a situar-nos l’any 2022 en 25 anys. En qualsevol cas, aquesta xifra es pot veure fins i tot modificada a l’alça, a conseqüència del segon bloc de mesures de la coneguda “Reforma Escrivá”, que es preveu que tingui aprovada a la fi del 2022, encara que, amb els temes que es pretén que reculli (augment del topall de cotització, increment dels anys del càlcul de la base reguladora de la pensió de jubilació, cotització dels autònoms segons ingressos reals, etc.), serà més difícil aconseguir un consens amb patronal i sindicats. No es coneix encara fins a quins anys es consideraran a l’efecte de càlcul de la base reguladora de la pensió de jubilació, si bé es va filtrar un document-esborrany del Govern en el qual es contemplava situar la xifra en 35 anys, la qual cosa implicaria tenir en compte una vida laboral molt àmplia (amb fins i tot llacunes de cotització) i probablement unes bases de cotització (les primeres) més baixes i, per tant, poc favorables per al càlcul de la pensió.

Edat a la qual podran accedir els autònoms a la jubilació anticipada en 2022

Respecte a la jubilació anticipada voluntària, i amb la primera bateria de la “Reforma Escrivá”, a partir de 2022 es modifiquen els coeficients reductors de la jubilació anticipada amb la intenció d’acostar l’edat real de jubilació a la legal. Aquests coeficients seran mensuals (no trimestrals) i la jubilació només es podrà avançar un màxim de 24 mesos a l’edat legal, excepte en casos de jubilació anticipada involuntària, en els quals es podrà accedir fins 4 anys abans de l’edat ordinària.

L’autònom com més anticipi la seva jubilació, més grans seran els coeficients reductors que baixaran per a tota la vida la seva prestació. No obstant això, encara no és clar quins seran aquests percentatges en 2022. El Govern va aprovar una reforma de les penalitzacions que encara ha de passar pel Congrés.

Per tant, en 2022, es podrien donar dos casos: que el Congrés acabi aprovant el canvi de coeficients reductors o que segueixin els actuals.

En el cas que es mantinguin els desincentius com fins ara, aquests serien els percentatges de reducció sobre la pensió de l’autònom:

  • El primer tram correspon a aquells que tinguin 38 anys i sis mesos cotitzats, o menys, en el moment de la sol·licitud. A aquests, se’ls aplicarà una reducció del 8 % per any o un 2 % per cada trimestre que sol·licitin la pensió abans de temps.
  • El segon tram correspon a aquells que tinguin una cotització d’entre 38 anys i sis mesos i 41 anys i sis mesos en el moment de la sol·licitud. A aquests, se’ls aplicarà un coeficient reductor del 7,5 % per any anticipat i 1,87 % per cada trimestre.
  • El tercer tram correspon a aquells autònoms la cotització dels quals supera els 41 anys i sis mesos i és inferior als 44 anys i sis mesos en el moment de la sol·licitud. En aquest cas, se’ls aplicarà un coeficient reductor del 7 % a la seva pensió per cada any anticipat (i 1,75 % per cada trimestre).
  • El quart tram correspon als autònoms que hagin cotitzat 44 anys i sis mesos o més. Per a ells, el coeficient reductor serà d’un 6,5 % sobre la seva prestació per cada any anticipat (1,675 % per cada trimestre).

Una altra opció seria que, a partir de gener, al final, tirés endavant la reforma per a les noves penalitzacions, i en aquest cas els autònoms haurien de tenir en compte que es penalitzarà molt més que en l’actual model la jubilació anticipada fins al mes 22 anterior a l’edat legal. És a dir que, una vegada complerts els 64 anys i dos mesos necessaris per accedir a la jubilació anticipada, potser seria recomanable esperar tres mesos més, ja que els canvis de coeficients són molt grans en poc temps.

A continuació, i a tall d’exemple, s’exposa un quadre en el qual apareixen els nous coeficients que es podrien implantar des de 2022. Aquests percentatges -que són els més alts- serien aplicables tan sols als treballadors amb menys de 38 anys i sis mesos cotitzats.

Menys de 38 anys i 6 mesos cotitzats

Mesos avançamentCoeficient actualCoeficient MISSM
2416,0021,00
2316,0017,60
2216,0014,67
2114,0012,57
2014,0011,00
1914,009,78
1812,008,80
1712,008,00
1612,007,33
1510,006,77
1410,006,29
1310,005,87
128,005,50
118,005,18
108,004,89
96,004,63
86,004,40
76,004,19
64,004,00
54,003,83
44,003,67
32,003,52
22,003,38
12,003,26

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,