Revaloració de pensions 2023

Al BOE del 28 de desembre s’ha publicat el Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2023, amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de 2023.

L’informem que al BOE del 28 de desembre s’ha publicat el Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2023, amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de 2023.

D’acord amb el que es preveu en el títol IV de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023, aquest reial decret estableix una revaloració general de les pensions i altres prestacions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com de classes passives de l’Estat, del 8,5%.

Les quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a 2023 són, conforme al reial decret, les següents:


Classe de pensió
Titulars
Amb cònjuge a càrrecEuros/anySense cònjuge: unitat econòmica unipersonalEuros/anyAmb cònjuge no a càrrecEuros/any
Jubilació   
Titular amb seixanta-cinc anys13.526,8010.963,4010.406,20
Titular menor de seixanta-cinc anys12.682,6010.256,409.695,00
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa20.290,2016.445,8015.610,00
Incapacitat permanent   
Gran invalidesa20.290,2016.445,8015.610,00
Absoluta13.526,8010.963,4010.406,20
Total: titular amb seixanta-cinc anys13.526,8010.963,4010.406,20
Total: titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys12.682,6010.256,409.695,00
Total: derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys8.082,208.082,208.012,20
Parcial del règim d’accidents de treball: titular amb seixanta-cinc anys13.526,8010.963,4010.406,20
Viduïtat   
Titular amb càrregues familiars12.682,60
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65%10.963,40
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys 10.256,40 
Titular amb menys de seixanta anys8.306,20
Classe de pensióEuros/any
Orfandat 
Per beneficiari3.353,00
Per beneficiari menor de divuit anys amb una discapacitat en grau igual o superior al 65%6.592,60
En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 8.306,20 euros/any distribuïts, si és el cas, entre els beneficiaris. 
Prestació d’orfandat 
Un beneficiari9.800,00
Diversos beneficiaris: a repartir entre nombre de beneficiaris16.520,00
En favor de familiars 
Per beneficiari3.353,00
Si no existeix vidu ni orfe pensionistes: 
Un únic beneficiari amb seixanta-cinc anys8.099,00
Un únic beneficiari menor de seixanta-cinc anys7.632,80
Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar 4.953,20 euros/any entre el nombre de beneficiaris. 

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,