Tarifa plana notificacions electròniques

Des del passat mes d’octubre de 2016, totes les entitats jurídiques tenen l’obligació de relacionar-se amb les administracions públiques per via electrònica.Vostè hauria de saber si la seva empresa es troba inclosa en el Sistema de Notificacions Electròniques i té activada l’adreça electrònica habilitada (DEH).

Què és l’adreça electrònica habilitada (DEH)?

L’adreça electrònica habilitada serveix per a la recepció de les notificacions administratives que, per via telemàtica, pugui practicar l’Administració de Hisenda i la Seguretat Social. Associada a la direcció, el seu titular disposarà d’una bústia electrònica en què rebrà les notificacions dels organismes i procediments corresponents. Les notificacions no s’envien, per tant, a cap compte de correu electrònic particular.

Efectes de les notificacions electròniques

Transcorreguts els 10 dies des de la posada a disposició de la notificació electrònica i no havent accedit a la bústia, s’entén produïda la notificació, igual que si s’entregués en mà.

Prestem el servei opcional per als nostres clients

Tarifa plana notificacions electròniques

160,00 Euros Gestió anual del Certificat d’AEAT

160,00 Euros Gestió anual del Certificat de la Seguretat Social

Gestió anual dels 2 Certificats

AEAT + Seguretat Social

PREU de la nostra OFERTA !!

240,00 Euros

Contacti amb el nostre despatx per més informació, Srta. Anna Juncà.