Avís de presentació de models i terminis de declaració. IRPF, IVA, societats i altres obligacions informatives.

El pròxim dia 20 de gener és la data límit per presentar i si escau procedir a l’ingrés del 4 TRIMESTRE del 2022 corresponent a les retencions i ingressos a compte de renda i societats, i el dia 30 de gener la data límit per presentar resums anuals de l’IVA i retencions de l’any 2022.

Li recordem que el pròxim dia 20 de gener és la data límit per presentar i si escau procedir a l’ingrés del 4 TRIMESTRE del 2022 corresponent a les retencions i ingressos a compte de renda i societats corresponents a rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes (models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216).

També fins al dia 20 de GENER té de termini per presentar el model 039 sobre Comunicació de dades (comunicació d’incorporacions el mes de desembre), relativa al règim especial del grup d’entitats en l’IVA.

Així mateix, li recordem que el dia 30 GENER és la data límit per presentar i si escau procedir a l’ingrés del 4t TRIMESTRE 2022 corresponent a l’IVA (entre altres, el model 303 d’autoliquidació de l’IVA i el model 349 Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries) i el pagament fraccionat de l’IRPF en relació amb les activitats empresarials i professionals (models 130 i 131). També s’ha de presentar el RESUM ANUAL de l’IVA 2022 (model 390).

Fins a aquesta data també es podrà presentar:

 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei: 318
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per a 2023 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2022: 036/037

Recordi també que el dia 31 de GENER és la data límit per presentar el RESUM ANUAL 2022 de retencions i ingressos a compte de renda i societats: rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes (models 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196 i 270).

També fins al 31 de gener haurà de presentar:

 • IRPF. Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2023 i successius: 036/037
 • IVA. Renúncia o revocació, règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2023 i successius: 036/037
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model
 • Desembre 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Quart trimestre 2022: Finestreta única – Règims Exterior i de la Unió: 369

Terminis de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària

El termini de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària dependrà de la fi del termini de presentació de cada model. Així, si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració.

A continuació, s’indiquen els terminis generals i de domiciliació bancària per a cada model, corresponents a l’any 2023:

MODELTERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA ANY 2023VENCIMENT TERMINI DE PRESENTACIÓ ANY 2023
Models 100, 151 i 714Fins a 27 de junyFins a 30 de juny
Model 102Fins a 30 de setembre (per a contribuents que hagin domiciliat el primer termini) 
Models 111, 115117123124126128 i 216 (obligació trimestral)1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre
Models 111115117123124126128216, 230 430 (obligació mensual)1 al 15 de cada mes per a cada mes excepte:Abril: 1 al 17 de maigJuliol: 1 al 16 d’agostEl mes de juliol del model 430, fins al 15 de setembre1 al 20 de cada mes per a cada mes excepte:Abril: 1 al 22 de maigJuliol: 1 al 21 d’agostEl mes de juliol del model 430, fins al 20 de setembre
Models 130 131 (obligació trimestral)1 al 25 de gener i de l’1 al 15 d’abril, juliol i octubre1 al 30 de gener i de l’1 al 20 d’abril, juliol i octubre
Model 136 (obligació trimestral)1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre
Models 200, 206, 220 i 2211 al 20 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l’any natural)1 al 25 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l’any natural)
Models 202-0A i 222-0A (País Basc)1 al 20 d’octubre1 al 25 d’octubre
Models 202-2P i 222-2P (Navarra)1 al 15 d’octubre1 al 20 d’octubre
Models 202 i 2221 al 15 d’abril, octubre i desembre1 al 20 d’abril, octubre i desembre
Model 210 (excepte guanys derivats de transmissions d’immobles)1 al 15 de gener, abril, juliol i octubreRendes imputades d’immobles urbans: 1 de gener al 25 de desembre1 al 20 de gener, abril, juliol i octubreRendes imputades d’immobles urbans: any natural següent a la meritació. En 2023 fins al 2 de gener de 2024
Model 2131 al 25 de gener1 al 31 de gener
Models 303 i 353 (obligació mensual)1 al 25 de cada mes, per a cada mes excepte:Gener: 1 al 23 de febrerJuny: 1 al 26 de juliolAgost: 1 al 27 de setembreNovembre: 1 al 26 de desembre1 al 30 de cada mes, per a cada mes excepte:Gener: 1 al 28 de febrerMarç: 1 d’abril al 2 de maigJuny: 1 al 31 de juliolAgost: 1 de setembre al 2 d’octubreNovembre: 1 de desembre al 2 de gener de 2024
Model 303 (obligació trimestral)1 al 25 de gener i de l’1 al 15 d’abril, juliol i octubre1 al 30 de gener i de l’1 al 20 d’abril, juliol i octubre
Models 410 i 4111 al 26 de juliol1 al 31 de juliol
Model 490 (obligació trimestral)4T 22: 1 al 25 de gener1T 23: 1 al 25 d’abril2T 23: 1 al 26 de juliol3T 23: 1 al 26 d’octubre4T 22: 1 al 31 de gener1T 23: 1 d’abril al 2 de maig2T 23: 1 al 31 de juliol3T 23: 1 al 31 d’octubre
Model 560Obligació mensual: 1 al 15 de cada mes per a cada mes excepte:Abril: 1 al 17 de maigJuliol: 1 al 16 d’agostObligació trimestral: 1 al 15 de gener, abril, juliol i octubreObligació anual: 1 al 15 d’abrilObligació mensual: 1 al 20 de cada mes per a cada mes excepte:Abril: 1 al 22 de maigJuliol: 1 al 21 d’agostObligació trimestral: 1 al 20 de gener, abril, juliol i octubreObligació anual: 1 al 20 d’abril
Models 561, 562 i 563Obligació mensual: 1 al 15 del tercer mes següent al qual finalitza el mes, excepte:Febrer: 1 al 17 de maigMaig: 1 al 16 d’agostObligació trimestral: 1 al 15 del segon mes següent al qual finalitza el trimestre, excepte:1T 23: 1 al 17 de maig2T 23: 1 al 16 d’agostObligació mensual: 1 al 20 del tercer mes següent al qual finalitza el mes, excepte:Febrer: 1 al 22 de maigMaig: 1 al 21 d’agostObligació trimestral: 1 al 20 del segon mes següent al qual finalitza el trimestre, excepte:1T 23: 1 al 22 de maig2T 23: 1 al 21 d’agost
Models 566 i 581 (obligació mensual)1 al 15 de cada mes per a cada mes, excepte:Abril: 1 al 17 de maigJuliol: 1 al 16 d’agost1 al 20 de cada mes per a cada mes, excepte:Abril: 1 al 22 de maigJuliol 1 al 21 d’agost
Model 583Obligació trimestral:4T 22: 1 al 15 de febrer1T 23: 1 al 17 de maig2T 23: 1 al 15 de setembre3T 23: 1 al 15 de novembreObligació anual: 1 al 25 de novembreObligació trimestral:4T 22: 1 al 20 de febrer1T 23: 1 al 22 de maig2T 23: 1 al 20 de setembre3T 23: 1 al 20 de novembreObligació anual: 1 al 30 de novembre
Model 587Obligació trimestral:1 al 15 de gener, abril, juliol i octubreObligació trimestral:1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre
Model 5881 al 25 de novembre1 al 30 de novembre
Model 589Pagament fraccionat: 1 al 15 d’octubreAutoliquidació anual: 1 al 15 d’abrilPagament fraccionat: 1 al 20 d’octubreAutoliquidació anual: 1 al 20 d’abril
Model 592 (obligació trimestral)1 al 15 d’abril, juliol i octubre1 al 20 d’abril, juliol i octubre
Model 592 (obligació mensual)1 al 15 de cada mes per a cada mes, excepte:Abril: 1 al 17 de maigJuliol: 1 al 16 d’agost1 al 20 de cada mes per a cada mes, excepte:Abril: 1 al 22 de maigJuliol: 1 al 21 d’agost
Model 593 (obligació trimestral)1 al 25 de gener, abril, juliol i octubre excepte:1T 23: 1 al 25 d’abril2T 23: 1 al 26 de juliol1 al 30 de gener, abril, juliol i octubre excepte:1T 23: 1 d’abril al 2 de maig2T 23: 1 al 31 de juliol
Model 595 (obligació trimestral)1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre
Model 7931 al 15 d’abril, juliol i octubre1 al 20 d’abril, juliol i octubre
Models 795 7971 al 15 de setembre1 al 20 de setembre
Models 796 7981 al 15 de febrer1 al 20 de febrer

Aprofitem l’ocasió per a recordar-los altres obligacions (declaracions informatives) fins al 31 de gener:

 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. Quart trimestre 2022: (model 179)
 • Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables. Quart trimestre 2022: (model 235)
 • Impost sobre determinats serveis digitals. Quart trimestre 2022: (model 490)
 • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació. Resum anual 2022 (model 165)
 • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.). Any 2022 (model 184)
 • Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. Declaració anual 2022 (model 233)

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder confeccionar i presentar les declaracions. 

Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial.