Codi LEI

A partir del 3 de gener de 2018 totes les persones jurídiques que vulguin realitzar operacions de compra o venda d’instruments financers admesos a negociació (accions, bons, fons, pagarés, lletres del tresor …) tindran l’obligació d’obtenir i comunicar al seu banc, amb caràcter previ a l’execució d’aquestes operacions, el Codi LEI que identifica la societat. Aquest codi s’obté a través de la pàgina web del Ministeri de Justícia i es valida el Registre Mercantil corresponent. Nosaltres li podem tramitar l’obtenció del codi LEI; demani aquest servei a través del nostre Departament Fiscal. El cost del servei és de 230 euros, taxes i despeses incloses.