Com es pot accedir a l’atur dels autònoms en 2023

És imprescindible tenir cotitzats almenys dotze mesos per la contingència de cessament d’activitat, estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social i en el cas que es tracti d’un cessament d’activitat definitiu no pot haver superat l’edat de jubilació que, en 2022 és de seixanta-sis anys i dos mesos (seixanta-sis anys i quatre mesos en 2023) o bé de seixanta-cinc anys si s’han cotitzat almenys trenta-set anys i nou mesos.

Els treballadors autònoms que es quedin sense ocupació poden accedir a l’atur. No obstant això, malgrat que la mesura funciona des de 2015, els professionals autònoms han de complir amb una sèrie de requisits per a accedir a la prestació per desocupació aquest 2023.

Requisits per a cobrar l’atur d’autònoms

És imprescindible que els autònoms hagin cotitzat almenys dotze mesos per la contingència de cessament d’activitat, que estiguin al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social i en el cas que es tracti d’un cessament d’activitat definitiu no poden haver superat l’edat de jubilació que, en 2022 és de seixanta-sis anys i dos mesos (seixanta-sis anys i quatre mesos en 2023) o bé de seixanta-cinc anys si s’han cotitzat almenys trenta-set anys i nou mesos.

Per a poder accedir a la prestació, han de tenir motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, amb el que haurien d’acreditar el 10% de pèrdues. També per causes de força major, per pèrdua de llicència administrativa o per qüestions de divorci o violència de gènere.

Així mateix, poden accedir a l’atur a causa d’un ERTO, que es considera amb la reducció del 60% de la jornada dels treballadors per compte d’altri que els professionals tinguin contractats. O bé si en els dos trimestres fiscals previs el nivell d’ingressos o de vendes s’ha reduït en un 75% respecte als que es van registrar en els mateixos períodes de l’exercici.

D’altra banda, podran accedir a la prestació si incorren en deutes amb els seus creditors, sempre que no superin el 150% dels ingressos ordinaris de les vendes dels dos trimestres fiscals previs a la sol·licitud.

Com a requisit indispensable per a sol·licitar la prestació per cessament d’activitat, han d’adjuntar tota la documentació acreditativa de la teva situació i estar al corrent de les quotes de la Seguretat Social.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,