Devolució d’impostos a treballadors a l’exterior

La Llei de IRPF en el seu article 7p atorga als treballadors a l’estranger l’exempció d’aquest impost, en determinades condicions laborals i fiscals.

Contacti amb el nostre despatx per confirmar la seva situació personal.