Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil

La Ministre d’Economia Nadia Calviño està preparant una reforma legal per a la millora dels recursos destinats al seguiment i eventual sanció de les societats que no presenten els Comptes Anuals al Registre Mercantil. Les solucions previstes per reprimir aquesta mena de comportaments s’emmarquen en la doble via següent: 

  • Reformar l’organisme que té encomanada aquesta atribució. L’institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
  • Implicar també en aquesta batalla nous actors com l’Agencia Tributaria o el Col·legi de Registradors Mercantils.

Està previst que l’incompliment de l’obligació legal de depositar comptes implica multes d’entre els 1.200 euros i els 60.000 euros per les PIMES, i que poden arribar als 300.000 euros per les societats que factures mes de 6 milions d’euros a l’any.

Nosaltres el podem ajudar a posar al dia aquesta important obligació.