Nou servei a SRB

La Instrucció de 12 de febrer de 2015, de la Direcció General de Registres i del Notariat, sobre legalització de llibres comptables, d’actes i altres que de forma obligatòria han de portar els empresaris, estableix normes sobre legalització de llibres en els registres mercantils, que a partir d’ara s’han de realitzar de forma generalitzada a través de nous procediments telemàtics que permeten empaquetar els arxius que conformen la legalització en un arxiu comprimit, que aporta simplicitat, estalvi de mida i disminució del temps de procés en la tramitació.

Creiem que aquests tràmits i gestions mereixen la màxima atenció per part de les Societats, ja que del seu compliment, un cop més, es responsabilitza directament als seus Administradors (és a dir als Administradors i els Consellers Delegats).

Per aquesta raó, a SAUMOY RIBÓ I BAIGES ASSESSORS, hem creat un servei especialitzat en tràmits relacionats amb el Registre Mercantil, que a més d’intervenir la presentació anual dels llibres comptables, controlarà les actes de les juntes generals i de les reunions dels Consells d’Administració que hagin de fer les societats cada any, així com els llibres registre d’accions i participacions i els contractes entre persones i entitats vinculades.

Aquest nou servei, que volem que constitueixi una garantia per als Administradors de les Societats, es realitzarà a tots els nostres clients a un preu molt ajustat i inclourà la presentació anual de llibres comptables, amb l’objectiu principal de protegir al màxim la responsabilitat inherent al càrrec social.

La presentació de llibres de 2014 ja s’ha realitzat d’acord amb el que preveu la Instrucció dalt citada i la seva facturació s’ha realitzat durant el present mes de juliol a un preu que suposa una important reducció de costos respecte al que facturat altres anys per la presentació de llibres comptables.

Aprofitem l’ocasió per saludar-los molt atentament.

Barcelona, Juliol 2015