Obligacions fiscals desembre 2022 – gener 2023

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de desembre i gener. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Desembre

Fins al 20 de desembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Novembre 2022: 430

Impostos especials de fabricació

 • Setembre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Novembre 2022: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Novembre 2022. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Pagament fraccionat: 584
 • Any 2021. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

Impost sobre les transaccions financeres

 • Novembre 2022: 604

Fins al 30 de desembre

IVA

 • Novembre 2022. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2022. Grup d’entitats, modelo individual: 322
 • Novembre 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353

Gener 2023

Fins al 2 de gener de 2023

RENDA

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2023 i successius:036/037

IVA

 • Novembre 2022.Finestreta única – Règim d’importació:369
 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2023 i successius:036/037
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns utilitzats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2023 i successius:036
 • Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2023 i 2024:036
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2023:sense model
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats:039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats:039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats:039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2023:036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2023, 2024 i 2025:036/037