Obligacions fiscals novembre – desembre 2022

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de novembre i desembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Novembre

Fins al 7 de novembre

Renda

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2021, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 21 de novembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Octubre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Octubre 2022: 430

Impostos especials de fabricació

 • Agost 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2022: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Octubre 2022. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 583

Impost sobre les transaccions financeres

 • Octubre 2022: 604

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2022. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Octubre 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2022: sense model
 • SII. Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
 • SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.

 • Any 2021: Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 232

Resta d’entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Impostos mediambientals

 • Any 2021. Autoliquidació: 583
 • Any 2022: Autoliquidació anual per cessament d’activitat: 588

Desembre

Fins al 20 de desembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Novembre 2022: 430

Impostos especials de fabricació

 • Setembre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Novembre 2022: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Novembre 2022. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Pagament fraccionat: 584
 • Any 2021. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

Impost sobre les transaccions financeres

 • Novembre 2022: 604

Fins al 30 de desembre

IVA

 • Novembre 2022. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2022. Grup d’entitats, modelo individual: 322
 • Novembre 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353

Durant tot el mes

Fins al 31 de desembre

 • Novembre 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Els terminis de venciment d’aquest model no es veuran ampliats quan l’últim dia del termini sigui inhàbil.