Pagament fraccionat de l’impost sobre societat

Recordi que si el volum d’operacions de la seva empresa en 2022 no va superar els sis milions d’euros i el seu exercici coincideix amb l’any natural, durant aquest mes de febrer pot canviar la forma de càlcul dels seus pagaments a compte de l’impost sobre societats de 2023.

Si els ingressos de la seva societat han caigut bruscament, segurament li interessa pagar menys de pagament fraccionat de l’impost sobre societats enguany.

Si la seva empresa calcula els seus pagaments a compte de l’impost sobre societats segons el sistema de quotes, verifiqui si li interessa canviar al sistema de bases.

En concret, si el volum d’operacions de la seva empresa en 2022 no va superar els sis milions d’euros i el seu exercici coincideix amb l’any natural, durant aquest mes de febrer pot canviar la forma de càlcul dels seus pagaments a compte de l’impost sobre societats de 2023:

  • Sistema de quotes. El primer pagament fraccionat (que presentarà el mes d’abril) serà un 18% de la quota a ingressar de l’IS de 2021 (que és l’última declaració que s’haurà presentat en aquesta data). Com que a l’hora de realitzar el segon i el tercer pagament (a l’octubre i desembre) ja haurà presentat l’IS de 2022, aquests pagaments ja seran del 18% de la quota a ingressar en aquest impost.
  • Sistema de bases. Si aplica el sistema de bases, en els pagaments fraccionats que efectuï durant l’any haurà d’ingressar el 17% de la base imposable acumulada des de l’inici de l’exercici fins al dia anterior a l’inici de cadascun dels períodes d’ingrés d’aquests pagaments (descomptant retencions i pagaments fraccionats ja efectuats).

Novetat. No obstant això, si el volum de negocis de la seva empresa -o el volum de negocis consolidat del seu grup, si en pertany a un- va ser inferior a un milió d’euros en 2022, a partir d’enguany, i com a novetat, aquest percentatge serà de només el 16%. Aquest és el percentatge que correspon a les empreses que facturen menys d’un milió d’euros i que a partir de 2023 tributen en l’IS a un tipus del 23% (5/7 del tipus de gravamen arrodonint per defecte).

Canviar al sistema de bases pot interessar-li si preveu que en 2023 els seus resultats seran inferiors a altres anys. Per exemple:

  • Si en 2021 o 2022 va vendre actius que va reportar-li un resultat extraordinari que no es repetirà en 2023.
  • Si en 2023 preveu que les seves vendes disminuiran o que tindrà més despeses que en anys anteriors.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,