Publicat el calendari de festes laborals per a l’any 2022

Al BOE del 21 d’octubre s’ha publicat la Resolució de 14 d’octubre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2022 d’àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Amb això, es facilita el coneixement en tot el territori nacional del conjunt de les festes laborals.

Es publiquen tant:

Les festes d’àmbit nacional, retribuïdes i no recuperables no substituïbles per les comunitats autònomes (CCAA)

Les festes que les comunitats autònomes poden triar entre celebrar-les o bé substituir-les per d’altres (que per tradició els siguin pròpies).

Dues seran triades per cada ajuntament.

Vuit seran de caràcter obligatori i no substituïbles per les comunitats autònomes:

  • 1 de gener (Cap d’Any),
  • 6 de gener (Epifania del Senyor),
  • 15 d’abril (Divendres Sant),
  • 15 d’agost (L’Assumpció de la Mare de Déu),
  • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya),
  • 1 de novembre (Tot Sants),
  • 6 de desembre (Dia de la Constitució Espanyola)
  • 8 de desembre (La Immaculada Concepció).

Quatre dies de festa de caràcter nacional substituïbles que les comunitats poden triar com a festius o canviar-los per altres dies de celebració: 14 d’abril (Dijous Sant), 2 de maig (dilluns següent a la Festa del Treball), 25 de juliol (dilluns següent de Sant Jaume Apòstol) i 26 de desembre (dilluns següent a Nadal).

Atenció! En 2022, la Setmana Santa se celebrarà a mitjan mes d’abril, i serà festiu a tot Espanya el Divendres Sant (15 d’abril), si bé la majoria de les autonomies (excepte Catalunya) han optat per fer festiu també el Dijous Sant (14 d’abril). A més, a Balears, Catalunya, Navarra, País Basc, La Rioja i la Comunitat Valenciana, també serà festiu el Dilluns de Pasqua (18 d’abril).

A continuació pot consultar el quadre general de festes laborals 2022:

Descarregui l’arxiu relacionat: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/boe-a-2021-17113.pdf

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,