Recordatori octubre 2022: Declaració d’IVA, retencions i pagaments fraccionats de renda i societats

Recordi que el pròxim 20 d’octubre finalitza el termini per fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al tercer trimestre de 2022. Per poder domiciliar el pagament de les liquidacions, el termini finalitza el 17 d’octubre (ja que el dia 15 dissabte és inhàbil).

Li recordem que el mes d’octubre ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats (exercici en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva). 

En concret, el pròxim dia 20 d’octubre s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 3r TRIMESTRE 2022 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació amb les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 20 d’octubre finalitza el termini per presentar el segon pagament fraccionat de 2022 de l’impost sobre societats.

Per poder domiciliar el pagament de les liquidacions, el termini finalitza el 17 d’octubre (ja que el dia 15, dissabte, és inhàbil). 

NOTA: El termini de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària dependrà de la fi del termini de presentació de cada model. Així, si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració.

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder confeccionar i presentar les declaracions.

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti.

Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial.