Regularització Fiscal

Regularització fiscal: La sentència del Tribunal Constitucional declarant nul·la la Llei d’Amnistia Fiscal del 2012, permet als contribuents que no es van acollir a aquella amnistia, i són titulars de béns i drets
situats a l’estranger, regularitzar de manera voluntària la seva situació fiscal a un cost relativament baix. Si aquesta regularització es produeix en el futur, com a conseqüència d’un requeriment d’Hisenda, el cost pot arribar a ser molt alt, perquè en aquest cas serien aplicables les desmesurades sancions previstes en la Llei. Recordem que els convenis Internacionals tenen previst que a partir de 2018 l’administració fiscal espanyola ja disposi de la informació fiscal que li subministrin les Administracions fiscals dels demés
països.