Termini per a informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

Els empresaris i professionals que mitjancen en la contractació de lloguers turístics han d’informar de les operacions en les quals han mitjançat a través del model 179. El nou termini de presentació previst per al model 179 és aplicable, per primera vegada, a les declaracions informatives corresponent a l’exercici 2023, que s’han de presentar el gener de 2024, de l’1 fins al 31 de gener.

L’informem que els professionals que actuen com a intermediaris en el lloguer d’immobles amb finalitats turístiques (administradors de finques, API, plataformes col·laboratives d’Internet, etc.) han de presentar el model 179 de “Declaració de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques” i informar, entre altres, de les següents dades:

  • Identificació de l’habitatge ofert per llogar (amb referència cadastral), del seu titular i dels arrendataris.
  • Data d’inici del lloguer, nombre de dies que s’ha cedit l’habitatge i import satisfet.

Ara és anual. Doncs bé, recordi que a partir de 2023 aquesta declaració ha passat de tenir una periodicitat trimestral a ser anual. Si està subjecte a aquesta obligació, el gener de 2024 no oblidi presentar el model 179 corresponent a l’any 2023.

El nou termini de presentació previst per al model 179 és aplicable, per primera vegada, a les declaracions informatives corresponent a l’exercici 2023, que s’han de presentar el gener de 2024, de l’1 fins al 31 de gener.

Qui ha de presentar el model 179?

Els professionals que actuen com a intermediaris en el lloguer d’immobles amb finalitats turístiques, és a dir, aquells que posen en contacte a l’arrendador amb els arrendataris i perceben una comissió o retribució econòmica per la contractació efectiva entre totes dues parts (administradors de finques, API, plataformes col·laboratives d’Internet, etc.). Per tant, presentar el model 179 no és responsabilitat ni del propietari de l’habitatge ni dels inquilins. Els encarregats de fer-ho són les plataformes que intervenen la cessió entre amfitrió i hoste (com Airbnb, Booking, etc.)

Quins lloguers s’han d’informar en el model 179?

Aquells lloguers que compleixin els següents requisits:

  • Que suposin la cessió temporal de la totalitat o de part d’un habitatge que estigui situat dins del territori espanyol i que estigui moblat i equipat per a utilitzar-se de manera immediata.
  • I que no estiguin entre les excepcions que estableix la normativa. Per tant, no s’han de declarar, entre altres, aquells arrendaments temporals que es regeixen per una normativa específica (per exemple, els d’establiments hotelers, allotjaments rurals, albergs o càmpings), els habitatges gestionats per universitats per als seus alumnes i empleats, o l’ús d’habitatges per porters, guardes o altres assalariats.

Sanció

En cas de no presentar la declaració, aquesta sanció podria arribar als 600.000 €, mentre que si es lliura fora de termini, podria oscil·lar entre 300 i 20.000 €. D’altra banda, si les dades que es presentessin no fossin correctes, la quantia de la sanció seria de 200 €. Finalment, en cas d’ometre voluntàriament algunes dades, l’empresa haurà de pagar una multa de 20 € per cada dada que no hagi estat informada a Hisenda.