Tornar a començar

Sens dubte, que aquest curs serà especial, encara que és cert que hi ha una lleu recuperació econòmica respecte a l’any 2014, tenim la incertesa tant de la situació política espanyola com de les eleccions Catalanes , sense entrar en els efectes de la situació internacional i els seus efectes directes i indirectes a Espanya.

La relació entre les empreses i banca és més fluïda i àgil que l’any passat, la demanda de productes i serveis s’ha activat i això ha afectat directament a millorar les taxes d’ocupació, es tracta d’una millora no molt significativa atès que la majoria de llocs de treball creats són temporals i amb remuneracions realment baixes, però no podem dubtar que la situació ha millorat en comparació amb l’any anterior, és a dir, estem en una millor posició, però amb optimisme controlat,  l’activitat econòmica ha de mantenir-se com a mínim per consolidar aquesta millora.

Esperem que el preu del petroli es mantingui en nivells baixos, que aquest sí és un factor que contribueix i té una influència positiva al desenvolupament de l’activitat econòmica a Espanya, això és un aspecte que no és valora en els fòrums polítics, però que a la pràctica té un efecte directe sobre el rendiment de l’economia real. De la mateixa manera el fet de mantenir els tipus d’interès baixos contribueix a la millora del PIB del país.

A nivell fiscal, la situació continua pel mateix camí que lo comentat en l’últim informe emès a principis de 2015, i, el canvi de tendència a abaixar els impostos, si és cert en alguns casos, se’n fa un ús polític i propagandístic molt superior a l’efecte real sobre les pimes i particulars.

Hem tornat de les vacances amb aire fresc i amb força renovada per començar la lluita d’una situació econòmica millorada però que cal consolidar i millorar per tornar a una estabilitat molt més gran permetent un millor futur per a les persones i per a les empreses.

Barcelona, 31 d’agost 2015