Canvis en el servei de la llar familiar

Al BOE de 17 de novembre es va publicar el Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar i es deroga l’anterior d’1 d’agost de 1985.