Crèdit al creixement

Préstecs o lísings adreçats a emprenedors, autònoms, microempreses i/o comerços per finançar els seus projectes d’inversió o circulant.

Data límit de sol·licituds:  31 desembre 2014.

Data límit per formalitzar l’operació amb el Banc Sabadell i/o Caixa Bank : 20 de març de 2015.

CONDICIONS FINANCERES:

·       Import: mínim 10.000 € i màxim 100.000 euros per sol·licitant

·       Termini: 5 anys amb carència inclosos.

·       Interès: Euríbor 12 mesos més un diferencial de fins al 5,75%

·       Comissions: d’obertura del  0,50%

·       Garanties: les considerades com a suficients per l’entitat financera col·laboradora (Caixa Bank i Banc Sabadell)

Aquest producte és fondejat per l’ICF.  El Departament d’Empresa i  Ocupació assumeix el 70% de risc, compartint les garanties que l’entitat pugui considerar.

SOL·LICITUD:

1.     Demana el teu préstecs per a Emprenedors, Autònoms i Comerços

2.     Un cop complimentada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les instruccions a seguir.

Els assessors d’aquest despatx resten a la teva disposició per informar-te al respecte. Pots contactar amb nosaltres a través de  LPena@srbasesores.com